Perličky

 
         
               . Napiš tři jedlé houby:.
                  „ Křivák, pravák a bedle.. „
        
   . Vysvětli zkratky CHKO a SPR: .
                  „ Chráněná krajinná oblast a státní přechod pro chodce. „
 
                          . Vyjmenuj nejznámější průmyslové závody a uveď, co se v nich vyrábí: .
                             „ Barum zelí - Barunka. „    
 
                        . Kde se nachází Lysá Hora? .
                                  „ V Moravskoselských Beskydech. „
 
                                           . Kudy se dostaneš nejlépe na Slovensko? .
                                                              „ Od Vsetína podél Bečvy. „    
 
                                    . Kde se nachází Lysá Hora? .
                                              „ Trochu dál od Vsetína. „
 
                                                  . Jak si krtek domácí dělá zásoby na zimu? .
 „ Přes léto si vyhrabe nějakou žížalu, pak ji trochu ochrne a donese si ji do své spíže. „
 
. Utvořte nějakou větu se slovesem spát: .
 „ Když spim, tak sa valam.“
 
. Tak co, děti, pustíme se do toho třetího příkladu? .
 „ Vy tady velíte. „
 
. Napiš naše dvě největší sovy: .
  „ Strýček obecný, slivovice sněžní. „
 
. Napiš, co rád jíš: .
 „ Jahody, špagety, šťovík, guláš, itrnice.“
„ Krupice, prdelačka, kuřenapapryce, buček. „
 
. Kde a proč byl upálen Jan Hus? .
 „ Na hranici Rakouska- Uherska, protože byl lhář. „
 
. Vyjmenuj národní parky v ČR: .
 „ Debrecínské, vídeňské, vepřové a na loupání.“
 
. Dám vám hádanku.
 V lese se prohání,  doma si lehne ani se nehne. Co je to? .
 „ Taťka.“
 
. Jak odcházejí z těla škodlivé látky ?
 „ Močí, potem a stoličkou.“
 
. Jak se nazýval umělecký směr v době národního obrození? .
  „ Roman Kizmus.“ /myšleno romantismus/
 
. Napiš 5 potravin živočišného původu: .
 „ Skopové, jehněčí, guláš, srnčí, jelita. “
 
. Napiš něktré stěhovavé ptáky: .
„Vlaštovka, jiřička, cap...“
 
. Zápis ze sešitu literární výchovy:  .
„ Kdysi dávno žily u řeky Visly rodiny dvou bratrů – Čecha Alecha. “
 
. Vyjmenuj významné budovy v Ratiboři: .
„ Jednota, kostel, škola, sokolovna, paní Maruna...“