Základní škola Ratiboř   

     Základní škola v Ratiboři je vesnická škola rodinného typu. Nabízí dětem mnohé výhody, jenž většina městských škol nabídnout nemůže. Velkou předností je poloha budovy, která je umístěna uprostřed poklidné vesnice. Dojíždějící děti z okolních obcí Kateřinice a Hošťálková mají přímé spojení autobusy. Součástí školy je zahrada, která je využívána celý rok. V jarních, letních i podzimních měsících zde probíhá výuka a za hezkého počasí na ní děti tráví hlavní přestávku.
Plně aprobovaný učitelský sbor poskytuje tolik žádaný individuální přístup a kvalitní rozvoj osobnosti dítěte. Na naší škole se nemůže stát, že se dítě ztratí či schová v davu. Všichni se tu dobře známe. Pro rodiče, kteří hledají pro své dítě únik z anonymity velké školy, je to příležitost, jak je zbavit stresů a nervozity.
    Naše škola je otevřena všem dětem, rodičům i veřejnosti, a to jak obsahem vzdělání, respektováním žákovy osobnosti, tak  i zapojením školy a jejích žáků do veřejného života.
    Jedním z hlavních cílů školy je intenzivní zaměření na výchovu mravních hodnot. Podporujeme spolupráci mezi žáky a vytváření dobrých sociálních vazeb. Pomáháme žákům nalézt žebříček hodnot, vést je k samostatnosti a tím je připravit na budoucí životní role. Na cestě k těmto cílům počítá škola s intenzivní spoluprací rodičů. Účinnou pomocí je také používání projektových metod a individuální přístup učitelů k žákům.
    Snažíme se o to, aby osvojování vědomostí a výchova probíhaly v tvořivé, klidné až rodinné atmosféře.
    Ve všech ročnících vyučujeme  podle vlastního vzdělávacího programu „Jen si děti všimněte, co je krásy na světě...“,
 
    Celkové vybavení ZŠ poskytuje všem dětem dostatek učebních pomůcek, pěkné a estetické prostředí učeben i školní družiny. K disdpozici jsou žákům počítače (notebooky) s přístupem k internetu a vzdělávacím programům.
         Volný čas mohou děti trávit ve školní družině, která umožňuje dětem, kromě spontánních aktivit, všestranně se rozvíjet v různých činnostech, např. rukodělných, přírodovědných, esteticko - výchovných i pohybových. Součástí školní družiny je žákovská knihovna, kde mají k dispozici řadu dětských knih a encyklopedií.