Svatojánská noc na Křížovém - 4. třída

26.06.2016 19:45

Žáci 4. třídy se na Svatojánskou noc vydali na Křížový. Paní Jakubíková dětem cestu zpestřila zajímavými úkoly. Na vrcholu si pak děti opekly špekáčky a mohly se po tmě vydat na zpáteční cestu do školy, kde přespaly.

Svatojánská noc

Svatojánská noc je evropský lidový svátek slavený v předvečer 24. června, svátku Jana Křtitele. Typickým prvkem této noci jsou svatojánské ohně, pálené na kopcích. Symbolicky představují slunce, které je v době letního slunovratu na vrcholu sil. Tyto ohně se pro získání síly přeskakují, zapalují se v nich košťata, kterými se pak krouží a v některých částech Evropy se z kopců pouští hořící kola či sudy, symbolizující putující slunce. Důležitým prvkem je i svatojánské čarování, týkající se především sběru bylin. Dále se věřilo, že v tuto noc lze nalézt zlaté kapradí. 

 

 

—————

Zpět