Čtenářské dílny ve 3. třídě

19.01.2016 15:34

Ve 3. třídě se paní učitelka Mgr. Jitka Žabčíková se svými žáky naplno zapojila do tzv. Čtenářských dílen (Dílny čtení).

Dílna čtení je celoroční systém práce, který pomáhá žákům v tom, aby se stali skutečnými čtenáři. Je to praktický systém určený dětem od 3. do 9. třídy. Nabízí možný způsob, jak rozvíjet čtenářské dovednosti, jak rozečíst děti, které se dosud četbě vyhýbaly, a vytvořit ve třídě čtenářské společenství.

  • žáci mají pravidelně alespoň 1x týdně přímo v hodinách ČJ prostor 20-30 minut na samostatné souvislé čtení
  • žáci čtou beletristické knihy, které si sami vybírají
  • ve třídě probíhají čtenářské reakce (hovory o knihách) a s nimi související aktivity

fotografie z průběhu čtenářských dílen ve 3. třídě

—————

Zpět